Chính sách Bảo vệ thông tin cá nhân

Nhằm đảm bảo an toàn cho trang web và bảo mật thông tin cho quý khách hàng. Chúng tôi đưa ra các chính sách bảo mật thông tin cho khách hàng là cá nhân và tổ chức khi mua hàng tại website: phucgiangjsc.com

Chính sách bảo mật giải thích cách chúng tôi nhận, sử dụng và (trong một số trường hợp) tiết lộ thông tin cá nhân của bạn. Chính sách này cũng sẽ giải thích các bước chúng tôi thực hiện để đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân của khách hàng. Cuối cùng, Chính sách quyền riêng tư sẽ giải thích các lựa chọn của bạn về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn.

Bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn và xây dựng lòng tin của bạn là rất quan trọng đối với công ty. Do đó, chúng tôi sẽ sử dụng tên của bạn và các thông tin khác về bạn theo nội dung của Chính sách bảo mật. Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cần thiết liên quan đến giao dịch mua bán.

1. Mục đích thu thập thông tin:

Việc thu thập dữ liệu của website: phucgiangjsc.com sẽ giúp chúng tôi:

 • Nắm bắt yêu cầu và mong muốn của khách hàng để nâng cao chất lượng sản phẩm.
 • Giúp khách hàng cập nhật thông tin về các chương trình khuyến mãi, giảm giá của tổ chức chúng tôi một cách sớm nhất.
 • Hỗ trợ khách hàng khiếu nại, ý kiến ​​một cách nhanh nhất.

2. Phạm vi thu thập thông tin:

 • Họ và Tên
 • Địa chỉ
 • Email
 • Fax
 • Điện thoại
 • Nội dung cần liên hệ

3. Phạm vi sử dụng thông tin:

Thông tin thu thập được chúng tôi sử dụng cho các mục đích sau:

 • Giao hàng cho quý khách đã mua hàng tại phucgiangjsc.com
 • Thông báo về việc giao hàng và hỗ trợ cho khách hàng
 • Xử lý các đơn đặt hàng và cung cấp sản phẩm thông qua website: phucgiangjsc.com

Ngoài ra, các thông tin giao dịch gồm: lịch sử mua hàng, giá trị giao dịch, phương thức vận chuyển và thanh toán cũng được website: phucgiangjsc.com lưu trữ nhằm giải quyết những vấn đề có thể phát sinh về sau.

Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin khách hàng trừ những trường hợp cụ thể sau đây:

 • Để bảo vệ phucgiangjsc.com và các bên thứ ba khác: Chúng tôi chỉ đưa ra thông tin tài khoản và những thông tin cá nhân khác khi tin chắc rằng việc đưa những thông tin đó là phù hợp với luật pháp, bảo vệ quyền lợi, tài sản của người sử dụng dịch vụ của phucgiangjsc.com và các bên thứ ba khác.
 • Theo yêu cầu pháp l‎ý từ một cơ quan chính phủ hoặc khi chúng tôi tin rằng việc làm đó là cần thiết và phù hợp nhằm tuân theo các yêu cầu pháp l‎ý. Nó chắc chắn không bao gồm việc bán, chia sẻ dẫn đến việc làm lộ thông tin cá nhân của khách hàng vì mục đích thương mại vi phạm những cam kết được đặt ra trong quy định Chính sách bảo mật thông tin khách hàng của chúng tôi.

4. Thời gian lưu trữ thông tin:

Trong quá trình cung cấp sản phẩm cho khách hàng, chúng tôi sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trong hệ thống nội bộ của chúng tôi cho đến khi đạt được mục đích thu thập hoặc khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:

Công ty cam kết sẽ đảm bảo bảo mật thông tin của khách hàng khi đăng ký thông tin cá nhân với chúng tôi. Chúng tôi cam kết không trao đổi thông tin khách hàng vì mục đích thương mại. Mọi chia sẻ, sử dụng thông tin khách hàng chúng tôi cam kết tuân thủ Chính sách bảo mật của chúng tôi.

Chúng tôi cam kết làm cho bạn cảm thấy tin tưởng và hài lòng rằng thông tin cá nhân của bạn được an toàn và bảo mật khi tham gia và sử dụng trang web của Công ty. 

6. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin

Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin của khách hàng vào những việc hoàn toàn hợp pháp khi được sự đồng ý của khách hàng. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cho bên thứ ba khi chưa được sự đồng ý của khách hàng. Chỉ cung cấp thông tin khách hàng khi có lợi cho khách hàng và được sự đồng ý của khách hàng. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn cần cung cấp thông tin cho bên thứ ba trong các trường hợp sau:

 • Với sự cho phép của khách hàng
 • Theo yêu cầu của tổ chức, cơ quan, chính phủ, quốc gia khi công việc được xác nhận là hợp pháp và không vi phạm pháp luật Việt Nam.

7. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH TM & SX PHÚC GIANG

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 2300882980

Ngày cấp: 03 tháng 12 năm 2015

Địa chỉ trụ sở: Số 8, Phố Mới, Thị Trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh

Điện thoại: 0949.575.767

8. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Khách hàng có thể thực hiện các quyền trên bằng cách liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại hoặc địa chỉ liên lạc được công bố trên website: phucgiangjsc.com