Băng dính có được giảm thuế GTGT không?

Băng dính là vật liệu được sử dụng rất rộng rãi trong sản xuất công nghiệp và trong đời sống hàng ngày. Tuy nhiên, băng dính có thuộc nhóm sản phẩm, hàng hoá được giảm thuế GTGT không? Hãy cùng Phúc Giang JSC tìm hiểu câu trả lời trong bài viết này nhé.

Băng dính có được giảm thuế GTGT không?

Theo Nghị định Chính phủ số 44/2023/ND-CP ngày 30 tháng 6 năm 2023 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định Chính phủ số 15/2022/ND-CP ngày 4 tháng 3 năm 2022 quy định về thuế suất GTGT thì nếu băng dính thuộc mã HS “2220-Sản xuất sản phẩm từ plastic” thì mã ngành không thuộc “danh mục không được giảm thuế quy định tại Nghị định số 15 nên sẽ được giảm thuế giá trị gia tăng xuống còn 8%”.

Nếu doanh nghiệp sản xuất keo có mã HS “2029 – Sản xuất sản phẩm hóa chất khác chưa được phân vào đâu”, cụ thể là “keo được làm từ polym… Loại keo này thuộc danh mục không được giảm thuế theo nghị định 15 nên thuế GTGT sẽ không được giảm và thuế suất GTGT vẫn ở mức 10%.

bang dinh co duoc giam thue gtgt khong_

Hướng dẫn xác định loại băng dính nào nằm trong danh mục được giảm thuế GTGT

Tra cứu mã HS của loại băng dính cần mua trong Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định bổ sung 44/2023/NĐ-CP. Nếu mã HS của loại băng dính đó nằm trong danh mục được giảm thuế thì sẽ được áp dụng thuế suất GTGT là 8%.

Một số loại băng dính không thuộc danh mục được giảm thuế GTGT, nhưng nếu được sử dụng cho mục đích y tế, giáo dục,… vẫn có thể được áp dụng mức thuế suất 8%.

Lưu ý

Doanh nghiệp cần có đầy đủ hồ sơ, chứng từ theo quy định của pháp luật hiện hành để chứng minh cho việc được giảm thuế GTGT.

Mức thuế suất 8% chỉ áp dụng từ ngày 01/7/2023 đến ngày 31/12/2023. Các quy định về thuế suất GTGT có thể thay đổi theo thời gian, do vậy doanh nghiệp cần cập nhật thông tin mới nhất để đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật.