Sản phẩm

Bài viết

Mã HS màng nhựa PVC là gì?

Màng nhựa PVC là loại màng mỏng được làm từ nhựa Polyvinyl Clorua, có nhiều đặc...

Xem thêm
Màng PE có chịu thuế môi trường không?

Mức thuế môi trường đối với màng PE thường phụ thuộc vào quy định của từng...

Xem thêm
Hiệu quả màng co công nghiệp đối với các ngành sản xuất?

Sự tăng trưởng của nền kinh tế cùng với việc người tiêu dùng đòi hỏi tính...

Xem thêm